• Kontrollansvarig (KA)

  Ska Ni söka bygglov?

  Anlita mig som kontrollansvarig vid nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad.

  Som kontrollansvarig följer jag Plan-och bygglagen och jag arbetar på uppdrag av byggherren.

  Jag upprättar kontrollplan och följer bygget från start till mål med besök på arbetsplatsen.

 • Byggbesiktning

  Behöver Ni en byggbesiktning?

  Jag hjälper Er med förbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning vid nybyggnad av villor, radhus, tillbyggnader, lokaler, badrum och dylikt.

  Jag hjälper Er med byggteknisk besiktning och skadebesiktning vid tvister mellan beställare, entreprenörer och försäkringsbolag.

  Jag hjälper bostadsrättsföreningar och andelsföreningar med underhållbesiktning och enligt Plan-och bygglagen.

  Jag hjälper Er med byggteknisk besiktning och ger goda råd vid husköp, försäljning, nybyggnad, renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

 • Mätning och indikering

  Ska Ni köpa hus eller lägenhet?

  Jag hjälper Er med att mäta upp bostaden enligt Svensk standard.

  Jag hjälper Er med radonmätning i byggnader och lägenheter.

  Jag hjälper Er med indikering av fukt i byggnader och lägenheter.

Välkommen till Byggkonsulten i Vendelsö AB

Anlita oss som en oberoende besiktningsman och kontrollansvarig.

Följ med på besiktningen där du själv kan ställa frågor och se med egna ögon.

Vi följer Plan-och bygglagen och Allmänna bestämmelser AB -04, ABT-06, ABS-09 och hanverkarformuläret-14.